Zkoušky z výkonu

29. 10. 2022 se uskuteční zkoušky z výkonu.
Delegovaným rozhodčím je p. Petr Žižka.