Informace pro členy klubu

Vážení členové,

členská schůze se uskuteční
7. ledna 2024 od 9.30
v  klubovně.

Členské příspěvky na příští rok je třeba zaplatit
nejpozději do dne konání členské schůze
na  účet 224881046/0300,
do poznámky uveďte:
příjmení, čl. přísp.  2024,
nebo hotově k rukám pokladní M. Linglerové.

Výše  příspěvku
za známku ČKS  1000,-Kč,
důchodci a  studenti 600,-Kč.
K členskému příspěvku je třeba připočítat částku za neodpracované brigádnické hodiny (eviduje hospodář F. Kříž).

Program členské schůze a přehled
brigádnických hodin bude v sekci
určené pro členy ZKO.

V neděli 10. 12. 2023  se uskuteční
na cvičáku brigáda.