Plán činnosti v roce 2020

 Pravidelný trénink členů klubu –  neděle od 9. hodin 

Výcvikový kurz pro veřejnost  – od 12. 3. 2020
podzimní termín – bude upřesněno

 Zkoušky  –    18. 4. 2020
podzimní termín – bude upřesněno

 Závod  Pohár hradu Bezděz  –  5. 9. 2020

 Ukázky z výcviku  –  na akcích města, pro školy, apod.

 Brigády    –  termíny budou na webu a ve vývěsce u  klubovny

 Členská schůze