Plán činnosti v roce 2021

 Pravidelný trénink členů klubu
neděle od 9. hodin poslušnost,
od 11. hodin obrany

 Zkoušky  –    5. 6. 2021
říjen 2021

 

Výcvikový kurz pro veřejnost

 Ukázky z výcviku  –  na akcích města, pro školy, apod.

 Brigády    –  termíny budou na webu a ve vývěsce u              klubovny, případně po dohodě s hospodářem

 Členská schůze