Plán činnosti v roce 2019

 Pravidelný trénink členů klubu –  neděle od 9. hodin 

Výcvikový kurz pro veřejnost  – od 7. 3. 2019 – 9. 5. 2019,
podzimní kurz dle zájmu,  termín: září – listopad

 Zkoušky  –    6. 4. 2019
podzimní termín  bude upřesněn dle zájmu členů klubu

 Závod  Pohár hradu Bezděz  –  7. 9. 2019

 Ukázky z výcviku  –  na akcích města, pro školy, apod.

 Brigády    –  termíny budou na webu a ve vývěsce u  klubovny

 Členská schůze