Plán činnosti v roce 2020

 Pravidelný trénink členů klubu –  neděle od 9. hodin

 

Výcvikový kurz pro veřejnost – probíhá podzimní termín

 

 Zkoušky  –    18. 4. 2020 – zrušeno ČKS
10. 10. 2020

 Závod  Pohár hradu Bezděz  –  Z R U Š E N O

 Ukázky z výcviku  –  na akcích města, pro školy, apod.

 Brigády    –  termíny budou na webu a ve vývěsce u              klubovny, případně po dohodě s hospodářem

 Členská schůze