Plán činnosti v roce 2020

 Pravidelný trénink členů klubu –  neděle od 9. hodin |

Výcvikový kurz pro veřejnost
– termín bude upřesněn

 Zkoušky  –    18. 4 2020 – zrušeno ČKS
podzimní termín – bude upřesněno

 Závod  Pohár hradu Bezděz  –  Z R U Š E N O

 Ukázky z výcviku  –  na akcích města, pro školy, apod.

 Brigády    –  termíny budou na webu a ve vývěsce u  klubovny

 Členská schůze