Plán činnosti v roce 2022

 Pravidelný trénink členů klubu
neděle od 9. hodin

 Zkoušky  –    30. 4. 2022

podzimní termín – dle zájmu

 

Výcvikový kurz pro veřejnost

 Ukázky z výcviku  –  na akcích města, pro školy, apod.

 Brigády    –  termíny budou na webu a ve vývěsce u              klubovny, případně po dohodě s hospodářem

 Členská schůze