Výcvikový den

Pro členy klubu – neděle od 9. hodin.