Informace pro členy

Vážení členové,

členská schůze se uskuteční
15. ledna 2023 od 10-ti hodin
v  klubovně.

Členské příspěvky na příští rok je třeba zaplatit
do 15. ledna 2023
na  účet 224881046/0300,
do poznámky uveďte:
příjmení, čl. přísp.  2023,
nebo hotově k rukám pokladní M. Linglerové.

Výše  příspěvku je z důvodu navýšení platby
za známku ČKS  1000,-Kč,
důchodci a  studenti 600,-Kč.
K členskému příspěvku je třeba připočítat částku za neodpracované brigádnické hodiny (eviduje hospodář F. Kříž).

Program členské schůze a přehled
brigádnických hodin je v sekci
určené pro členy ZKO.

Přejeme Vám pohodové a štědré vánoce,
do nového roku 2023
hodně zdraví, štěstí a úspěchů.