Informace pro členy klubu

Členské příspěvky na příští rok je třeba zaplatit
do 5. ledna 2021
na  účet 224881046/0300,
do poznámky uveďte:  příjmení,  2021.
Výše  příspěvku je  800,-Kč,
důchodci,  studenti 500,-Kč.
K členskému příspěvku je třeba připočítat částku za neodpracované brigádnické hodiny (eviduje hospodář F. Kříž).

Členská schůze v roce 2021
se dle vyjádření ČKS bude konat
v souladu s protiepidemiologickou situací
a platným vládním nařízením.

Všem členům klubu, jejich rodinám
a přátelům kynologie

přejeme klidné prožití vánočních svátků,
v roce 2021 hodně zdraví, štěstí a pohody.