Informace pro členy

Vážení členové,

členské příspěvky na příští rok je třeba zaplatit
do 9. ledna 2022
na  účet 224881046/0300,
do poznámky uveďte:
příjmení,  čl. přísp. 2022,
nebo hotově k rukám pokladní M. Linglerové.

Výše  příspěvku je z důvodu navýšení platby
za známku ČKS  900,-Kč,
důchodci a  studenti 600,-Kč.
K členskému příspěvku je třeba připočítat částku za neodpracované brigádnické hodiny (eviduje hospodář F. Kříž).

Členská schůze v roce 2022
je naplánovaná na 9. ledna 2022 od 13.30 hod.
Program schůze je na stránce Info pro členy.

Všem členům klubu, jejich rodinám
a přátelům kynologie

přejeme klidné prožití vánočních svátků,
do roku  2022 hodně zdraví, štěstí a pohody.