Výroční členská schůze

Výbor ZKO zve všechny naše členy na Výroční členskou schůzi, která se bude konat na cvičáku v neděli, 6.1.2013 od 10:00. Program schůze bude zveřejněn ve vývěsce u klubovny ZKO.