Archiv pro rubriku: Informace výboru

Aktuality pro členy klubu

Členské příspěvky na rok 2011

Český kynologický svaz stanovil povinnost úhrady členských příspěvků členů ZKO do 31.12. předchozího roku, tj. pro rok 2011 musí jednotlivé ZKO uhradit příspěvky do 31.12.2010. Proto žádáme členy naší ZKO, aby příspěvky pro příští rok zaplatili nejpozději do konce listopadu 2010 k rukám pokladníka. Výše členských příspěvků se prozatím neměn

Výbor ZKO upozorňuje

V neděli dne 18.7. 2010 se výbor usnesl o konání členské schůze v termínu 1.8.2010 od 9:00 na které bude provedena dovolba člena výboru a předsedy na místo p.Bělonožníka. Jelikož p. Bělonožník ze své funkce odstoupil sám a dobrovolně, nemusí toto členská schůze dále projednávat. Až do zvolení nového předsedy řídí klub podle stanov výbor ZKO. Pan Bělonožník tedy dále nemá oprávnění vystupovat jako statutární zástupce organizace ani provádět žádná další rozhodnutí.