Archiv pro rubriku: Informace výboru

Aktuality pro členy klubu

Výbor ZKO upozorňuje

V neděli dne 18.7. 2010 se výbor usnesl o konání členské schůze v termínu 1.8.2010 od 9:00 na které bude provedena dovolba člena výboru a předsedy na místo p.Bělonožníka. Jelikož p. Bělonožník ze své funkce odstoupil sám a dobrovolně, nemusí toto členská schůze dále projednávat. Až do zvolení nového předsedy řídí klub podle stanov výbor ZKO. Pan Bělonožník tedy dále nemá oprávnění vystupovat jako statutární zástupce organizace ani provádět žádná další rozhodnutí.