Zkoušky

Zkoušky dle MZŘ a NZŘ se uskuteční
9. listopadu 2019.
Delegovaným  rozhodčím je p. Jaroslav Tišl.
Obrany bude figurovat p. Miloš Lebruška.

Trénink obran bude 3. 11. 2019 od 9-ti hodin.