Zkoušky z výkonu – květen 2015

Zkoušky z výkonu podle NZŘ se budou konat:

v neděli 24.5.2015
delegovaným rozhodčím je pan Miroslav Smejkal

Zájemci  –  zapište se  – viz. vývěska na cvičáku,
nebo se nahlaste  telefonicky  jednatelce: 720 489 990

Trénink obran na zkoušky bude ve středu 20.5. od 17 hodin.