Zkoušky z výkonu – červen 2018

Zkoušky z výkonu – NZŘ, IPO
se uskuteční v sobotu  23. června 2018.
Delegovaným rozhodčím je p. Jiří Čákora.
Figurant: p. Miloslav Lebruška
Trénink obran v neděli 17. 6. 2018 od 10 hodin.