Zkoušky z výkonu – červen 2018

Zkoušky z výkonu – NZŘ, IPO
jsou naplánované na 23. června 2018.
Delegovaným rozhodčím je pan Jiří Čákora.

Zájemci se mohou hlásit jednatelce klubu.