Zkoušky z výkonu

17. 7. 2021 se uskuteční zkoušky.
Delegovaným rozhodčím je pan Jiří Kolář.
Kontaktní osoba je pan  Richard Femiak.