Zkoušky IPO – výsledky

Ke zkouškám IPO, které náš klub pořádal nastoupilo 9 psovodů. Petr Cach – BH, Lumír Růžička, Roman Štastný a Miroslava Drbohlavová – IPO1, Vilemína Kracíková – FPr1, Hana Šmejcká a Miloslava Návojová – FPr2, Helena Sekničková – FPr3, Ladislav Bečica – FH1. Převládaly tedy stopařské zkoušky, avšak psovodi i psi byli dobře připraveni a předvedli velmi dobré výkony. Zkoušku splnili všichni a tak srdečně blahopřejeme.