Činnost v roce 2018

 Pravidelný trénink  –  neděle od 9. hodin 

Výcvikový kurz pro veřejnost  –  jarní termín od 7. 4. 2018

 Zkoušky  –    jarní a podzimní  dle zájmu členů

 Závod  O pohár hradu Bezděz  –  8. 9. 2018

 Ukázky z výcviku  dle zájmu organizací, na akcích města,
pro školy, apod.

Brigády    –  termíny budou na webu a ve vývěsce u  klubovny

 Členská schůze