Archiv pro rubriku: Informace výboru

Aktuality pro členy klubu

Výroční členská schůze – prosinec 2013

Dne 15.12.2013 se v našem klubu konala výroční členská schůze.Kromě zhodnocení uplynulé sezóny a plánu akcí na rok 2014 proběhla i volba nového výboru ZKO Bělá p.B. Nový výbor bude pracovat v tomto složení: předseda: Miroslava Medová, jednatel: Helena Sekničková, výcvikář: Miloslava Návojová, pokladník: Markéta Linglerová a hospodář: Jan Karel Nešpor. Celý zápis z VČS najdete na vývěsce ZKO

Výroční členská schůze 2013

Výbor ZKO Bělá p.B. zve všechny členy na Výroční členskou schůzi. která se uskuteční dne 15.12.2013 od 9:30 na cvičáku. Na programu bude zhodnocení uplynulé sezóny, plán akcí na rok 2014, aktualizace členské základny, placení členských příspěvku a volba nového výboru ZKO ! Úplný program schůze bude vyvěšený na nástěnce klubovny ZKO.

Výroční členská schůze -leden 2012

Výbor ZKO Bělá p.B. zve všechny členy na výroční členskou schůzi, která se koná v neděli dne 15.1.2012 od 10:00 se na cvičáku.

Program schůze:
1.Zahájení, schválení programu schůze.
2.Kontrola usnesení z poslední VČS.
3.Zprávy předsedy, jednatele, pokladníka, výcvikáře a hospodáře.
4.Zpráva revizní komise, změna počtu členů RK.
5.Aktualizace členské základny – členské příspěvky, ukončení členství, informace o přijetí nových členů.
6.Plán akcí na rok 2012.
7.Usnesení.
8.Diskuze

Plán akcí na květen a červen

Výbor ZKO naplánoval konání akcí v těchto termínech. Neděle 29.5. od 8:00 brigáda – stavba odkládacích kotců, neděle 5.6. od 9:00 členská schůze – příprava dětského dne, příprava závodů o Pohár hradu Bezděz a další organizační záležitosti týkající se členské základny, sobota 18.6. od 14:00 dětský den spojený s úkazkou výcviku psů. Výcvikové dny se během těchto akcí NERUŠÍ, bude pouze upraven jejich průběh. Přesný program členské schůze bude vyvěšen na vývěsce na cvičáku.

Členské příspěvky na rok 2011

Český kynologický svaz stanovil povinnost úhrady členských příspěvků členů ZKO do 31.12. předchozího roku, tj. pro rok 2011 musí jednotlivé ZKO uhradit příspěvky do 31.12.2010. Proto žádáme členy naší ZKO, aby příspěvky pro příští rok zaplatili nejpozději do konce listopadu 2010 k rukám pokladníka. Výše členských příspěvků se prozatím neměn

Výbor ZKO upozorňuje

V neděli dne 18.7. 2010 se výbor usnesl o konání členské schůze v termínu 1.8.2010 od 9:00 na které bude provedena dovolba člena výboru a předsedy na místo p.Bělonožníka. Jelikož p. Bělonožník ze své funkce odstoupil sám a dobrovolně, nemusí toto členská schůze dále projednávat. Až do zvolení nového předsedy řídí klub podle stanov výbor ZKO. Pan Bělonožník tedy dále nemá oprávnění vystupovat jako statutární zástupce organizace ani provádět žádná další rozhodnutí.