Brigáda 17.11.2016

Ve čtvrtek 17.11.2016 od 9 hodin se uskuteční
brigáda
– je třeba shrabat listí v areálu cvičiště
a uklidit klubovnu.